KOOPERATİF OKULU STRATEJİK PLANI

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda 2021 yılında 7330 sayılı kanun ile reform mahiyetinde değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişikliklerin başında;

 • BELİRLENMİŞ OLAN KOOPERATİFLER İÇİN ZORUNLU KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMLERİ
 • BELİRLENMİŞ OLAN KOOPERATİFLER İÇİN ZORUNLU DIŞ DENETİMLER

Gelmektedir.

Bununla birlikte kısa bir gelecekte ülkemizdeki tüm kooperatiflerin zorunlu denetim ve zorunlu kooperatifçilik eğitimlerine tabi olacağını düşünmekteyiz.

Kooperatifler ülkemizde 3 ayrı bakanlığa bağlı olarak çalışmaktadır. Bu nedenle tam bir istatistik bilgisine ulaşılmamış olmakla birlikte ülkemizde 85.000 civarında kooperatif bulunmaktadır.

Dünyada birçok ülke gelişmişliklerini kooperatifler kanalıyla tamamlamıştır. Dünya genelinde 1 milyardan fazla insana hizmet ettikleri tahmin edilmektedir. Birçok farklı biçimde ve tüm sektörlerde faaliyet göstermektedirler.

Kooperatifler; ihtiyaç duyuldukları her yerde kurulabilmeleri avantajına sahip olmaları nedeniyle yoksulluğun azaltılmasında etkin bir araçtırlar. Ayrıca birçoğu, sosyal ve ekonomik destek sistemlerine, eğitim, sağlık, sigorta, kredi ve diğer gerekli hizmetlere erişim sağlamada önemli katkılarda bulunmaktadır.

Kooperatifler; bireylerin, özellikle yoksul insanların, tek başlarına elde etmeleri zor olan ürünler ve hizmetler için katma değer yaratırlar. Bu durum, ortaklara ait kaynakların birlikte verimli şekilde kullanılmasıyla mümkün olmaktadır.

Kooperatifler ayrıca küresel ekonomik fabrikada da önemli bir dişlidir. Ticaret hacimleri, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin gayrisafi yurtiçi milli hasılasının %3 ila 10’unu oluşturmaktadır.

Dünyanın en büyük 300 kooperatifine ait bilgilerin derlenmesiyle oluşturulan ICA Kürsel-300 projesine göre 2008 yılında kooperatiflerin toplam ciroları 1,6 trilyon dolara ulaşmıştır. Sadece bu 300 kooperatifin ciro toplamı, dünyanın 9. büyük ekonomisinin gayrisafi yurtiçi milli hasıyla başa baştır.

Dünyada durum böyle olmasına rağmen ülkemiz kooperatifçilik konusunda dünyanın çok gerisinde bulunmaktadır. Ticaret Bakanlığı verilerine göre kurumsal anlamda hemen hemen her alanda kooperatifler kurulmuş olmakla birlikte uygulamada beklentiler gerçekleşmemiştir. Bu durum için onlarca neden saymak mümkün olmakla birlikte bize göre en önemli nedenleri aşağıdaki gibidir.

 • Kooperatiflerin 3 ayrı bakanlığa bağlı olması,
 • Hibe ve teşvik veren kurumsal yapılar konusundaki dağınık yapı
 • Finansman eksiklikleri
 • Hibeler konusunda proje üretim eksikliği
 • Kooperatif yöneticilerinin bazılarının yöneticiliği boş zamanlarda yapılabilecek hobi mahiyetinde bir iş olarak görmeleri
 • Eğitim eksikliği
 • Denetim eksikliğinden kaynaklanan suistimallerden dolayı kooperatifler olan güvensizlik

1163 sayılı kanunda yapılan değişiklikler bu sorunların giderilmesine matuf düzenlemelerdir.

Sadece eğitim ve denetim zorunluluğu getirilmemiş birçok konuda başka düzenlemelerde yapılmıştır.

Bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve başarısı için tarafımızca KOOPERATİF OKULU başta olmak üzere bazı kurumsal yapılar oluşturulmuştur.

Bunlar;

Bu kurumsal yapılar çatısında KOOPERATİF EĞİTİMLERİ’ni birinci önceliğimiz olarak belirlemiş bulunmaktadır.

Bugüne kadar çektiğimiz ve YouTube kanalında yayınlanan eğitim amaçlı videolarımız aşağıdaki gibidir.

 • 100 soruda kooperatifçilik videoları
 • 50 soruda Kooperatif destekleri (KOOP-DES) videoları
 • Zorunlu Kooperatifçilik eğitim yönetmeliğine ilişkin videolar
 • Zorunlu dış denetim yönetmeliğine ilişkin videolarımız

Bununla birlikte zorunlu kooperatifçilik eğitimleri herkes tarafından verilememektedir. Kooperatifçilik Eğitim Yönetmeliği ile eğitimler EĞİTİM SAĞLAYICI olarak adlandırılan 3 kurum tarafından verilebilmektedir.

 • ÜNİVERSİTELER
 • MESLEK ODALARI
 • KOOPERATİF MERKEZ BİRLİKLERİ VEYA ÜST BİRLİKLER

Bu amaçla oluşumumuz eğitimlerini Ticaret Bakanlığından eğitim yetkisi almış olan KOOPERATİF ÜST KURULUŞLARI ile organize etme kararı almış bulunmaktadır.

Bu kapsamda; ülkemizde diğer kooperatiflere göre yeni bir yapı olarak karşımıza çıkan KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFLERİ ÜST BİRLİĞİ KURULUŞUNA ÖNCÜLÜK ETME kararı almış bulunmaktayız.

Bu amaçla an itibariyle 7 adet kooperatif kurulmuş olup TEMMUZ 2023 döneminde üst birliğin kurulması planlanmıştır. Birliğin ismi ANADOLU AHİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFLERİ ÜST BİRLİĞİ olarak düşünülmektedir.

Eğitim konusunda eğitim yönetmeliğinin yayınlanmasıyla birlikte aksiyon alınmış olup an itibariyle eğitim içerikleri, slaytlar, ders notları ve eğitim videoları neredeyse tamamlanmış durumdadır.

Eğitimlerimizde;

 • Kooperatif Eğitimleri alanında yüksek lisans yapmış 20 ayrı BAĞIMSIZ DENETÇİ
 • Üniversitelerimizin akademik eğitim kadroları
 • Kooperatif başkan ve yöneticileri
 • Son yönetmelik değişikliğinden hareketle konusunda uzman olan kişiler eğitmen olarak faaliyet gösterecektir.

Oluşumumuz; ülkemizde bulunan kooperatiflerimize sadece eğitim alanında hizmet arz etmeyecektir.

Planlanan hizmetlerimiz aşağıdaki ana başlıklardan oluşmaktadır.

 • ZORUNLU KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMLERİ
 • ZORUNLU DIŞ DENETİMLER
 • PROJE ÜRETİM VE UYGULAMA DESTEK DANIŞMANLIĞI
 • KOOPERATİF VERGİ DANIŞMANLIĞI
 • KOOPERATİF MUHASEBE DANIŞMANLIĞI
 • KOOPERATİF DAVA DESTEK DANIŞMANLIĞI
 • TEMALI KOOPERATİFÇİLİK FUARLARI

Sonuç olarak; oluşumumuz ülkemizde imkansızlıklara rağmen başarıyla faaliyet göstermekte olan kooperatiflerimize eğitim, denetim ve danışmanlık alanlarında destek vermek amacıyla kurulmuş bir yapıdır. Kurucu kadromuz, eğitim ve danışmanlık kadromuz kooperatifçiliğin ülke kalkınmasına ve demokratik sisteme katkılarının farkında olan ve katkı vermek isteyen kişilerden oluşmaktadır.

Ulu önder Atatürk’ün “Kanaatim odur ki, muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak, maddi ve manevi kuvvetleri, zekâ ve maharetleri birleştirmektir.” Sözünden hareketle ülkemiz kooperatifçiliğinin büyümesine, kurumsallaşmasına, reel ekonomiye ve istihdama üretim yoluyla katkı vermesi konularında çorbada tuzumuz misali katkı vermek istemekteyiz.

Bu amaç ve hedefimiz doğrultusunda ülkemizdeki KOOPERATİFLERİMİZ ile yukarıda arz ettiğimiz başta EĞİTİM olmak üzere alanımıza giren tüm konularında birlikte çalışmak ve iş birliği yapmaktan mutluluk duyarız.

 

www.kooperatifokulu.com

www.kooperatifdenetciligi.com

www.denetimakademisi.com